20 กุมภาพันธ์ 2561 @ น้องๆ คนพิการที่รวมตัวจัดตั้งบริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ทำบุญบริษัทเปิดสำนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ในการให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และรถกระบะ เป็นที่เรียบร้อย กลุ่มคนพิการทั้ง 5 ราย นำทีมโดย นายเทพเทวิน แสนโภชน์ (กรรมการบริษัท) ได้ร่วมกันทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นสำนักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดบริษัท จากส่วนเอกชนและหน่วยงานรัฐ รวมถึงรัฐท้องถิ่น ด้วย โดยทำบุญเลี้ยงพระภิกษุในช่วงเช้า และมีพิธีเปิดบริษัทในช่วงสาย

ต้องขอบพระคุณผู้บริหารทุกระดับทุกท่าน ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คุณเทพเทวิน แสนโภชน์ ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ : เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิดบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามมาตรา 35 (7) การช่วยเหลืออื่นใดจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) "มาม่า" เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำอย่างยั่งยืน และเป็นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส ทั้งนี้ผลต่อเนื่องจากที่บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเม้นท์ จำกัด (คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล) ได้ทำโครงการฝึกอบรมตามมาตรา 35 "โครงการช่างเครื่องปรับอากาศคนพิการ" ปี 2560

https://innorixtechnology.blogspot.com/
innorixtechnology@gmail.com


คุณอุ่นและทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับคนพิการทุกท่าน
(ถึงขนาดต้องเลื่อนไฟต์เครื่องบิน เพื่อมาร่วมงาน ครับ)


พระภิกษุสวดทำบุญช่วงเช้า


ผู้ใหญ่ชัย นำทีมมาทำอาหารเลี้ยงพระภิกษุและผู้ร่วมงาน


ส่วนตัว ผมและครอบครัวลิ้มนนทกุล ขอแสดงความยินดีกับคุณเทพเทวิน และพี่ๆ น้องๆ คนพิการ ที่ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทต้นแบบที่ดำเนินการโดยคนพิการเป็นช่างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นการใช้มาตรา 35 ส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน จากการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจมุ่งมั่น ครับ
บทความที่เกี่ยวข้อง