17 พฤศจิกายน 2559 @ ชมภาพบรรยากาศ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดตาก ตอนที่ 1/3

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับกิจกรรมสัญจรครั้งที่ 7 ที่จังหวัดตากนี้ มีภาพบรรยากาศเยอะมากๆ จึงแทบไม่ได้ตัดทอน และนำมาแบ่งปันไว้ทั้งหมด 3 ตอน คือ
  • ตอนที่ 1 เป็นบรรยากาศก่อนการบรรยาย มีการกล่าวถึงประวัติส่วนตัวของผมเล็กน้อย มีช่วงระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราทุกคน
  • ตอนที่ 2 เป็นการบรรยายเรื่องสิทธิ์คนพิการ และรูปแบบการละเมิดสิทธิ์คนพิการต่างๆ
  • ตอนที่ 3 แวะพักทานอาหารกลางวัน การบรรยายเรื่องโครงการต่างๆ และการบรรยายถึงวิธีการดูแลสุขภาพของคนพิการรุนแรง รวมถึงการซักถามข้อสงสัยต่างๆ


 ผมขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงทำให้เราสามารถออกสัญจร เพื่อค้นหาและให้โอกาสคนพิการได้ร่วมโครงการ ได้ และขอขอบพระคุณคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานสัญจร รวมทั้งมีการซักถามอย่างเต็มที่

ขอบพระคุณ ท่านนายก อบจ.ตาก ที่ให้โอกาสเราได้ใช้สถานที่ ได้บรรยาย ได้ประชาสัมพันธ์ ทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการรู้สิทธิ์ของตัวเองมากขึ้น

"บริษัท พีดับบลิวดีฯ เสถานประกอบการที่มีความตั้งใจจริง ผู้นำคนพิการที่มีอุดมการณ์ที่ดี เป็นเพียงผู้ให้โอกาส และเป็นผู้เชื่อมโยง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เท่านั้น ที่จะต้องใช้ความพยายามไขว่คว้าเอง และตัดสินใจในชะตาชีวิตของตัวเอง ลองเส้นทางเดินใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครับ"

สำหรับการบรรยายสัญจรครั้งที่ 8-9 (อาจมีเพิ่มเติม กำลังอยู่ในระหว่างประสานงาน) ทั่วประเทศนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/p/blog-page_4.html

บทความกิจกรรมสัญจรครั้งที่ 7 จังหวัดตาก
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-10.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 ตอนที่ 1/3
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-08.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 ตอนที่ 2/3
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-35.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 ตอนที่ 3/3
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-38.htmlเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดตาก


บทความที่เกี่ยวข้อง