อัตลักษณ์โครงการ
ชื่ออัตลักษณ์: Workable
Tag Line: "คนพิการ ทำงานได้"
ปุ่มปิด-เปิด: สื่อถึงการมีพลังในการทำงาน
สัญลักษณ์รังนก: สื่อถึงการบ่มเพาะคนพิการให้มีความรู้เพียงพอต่อการมีอาชีพ เปรียบเสมือนการฟูมฟักลูกนกให้แข็งแรงพร้อมที่จะบินได้
สีที่รังนก 7 สี: สื่อถึงความพิการของคนพิการ 7 ประเภท