25 พฤษภาคม 2560 @ เลี้ยงอาหารเย็นให้กับคนพิการในโครงการ Workable คนพิการทำงานได้ เนื่องในวันเกิดของกรรมการบริษัท

สวัสดีครับทุกท่าน ปีนี้เป็นอีกปีที่ผมได้มีโอกาสบริหารจัดการการฝึกอบรมคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แต่เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกครั้งตรงที่ ผมกับภรรยาสามารถที่จะบริหารจัดการได้เต็มตัว ที่ผ่านมาแม้ว่ามีหลายเรื่องที่ผมเองไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้เต็มที่ จึงจะนำปัญหาทั้งหมดลองมาปรับแก้ในครั้งนดี้ดูครับ หลังจบโครงการก็จะทำสรุป เพื่อหาแนวทางต่อไป ตามขั้นตอนการทำงาน 9 ขั้นตอนที่ทำเป็นหลักการเอาไว้ ดังนั้นทำให้เราสองคนสามารถที่จะตัดสินใจใช้เงินส่วนตัว (ของภรรยา) มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่ เนื่องในวันเกิดของภรรยา ให้กับคนพิการที่ร่วมโครงการได้

ก่อนวันงานเลี้ยง ที่บ้านก็จะวุ่นวายเล็กๆ เพราะต้องประสานงานกับร้านก๋วยเตี๋ยวหน้า รพ.พระนั่งเกล้า และภรรยาไปวิ่งซื้อน้ำอัดลม ประเภทต่างๆ ซื้อแก้วน้ำ เตรียมถังน้ำแข็ง ส่วนตัวผมขัดนิดๆ แต่เธอว่าอยากเลี้ยงทุกคน อยากให้คนพิการที่ร่วมโครงการได้มีความสุขบ้าง

ผมเห็นบางคนกินไป 3 ชาม หลายคนเบิ้ล 2 ชาม จะเยอะหน่อย ผมกับภรรยาและลูกๆ กลับไม่มีใครได้กิน ลูกๆ มัวแต่เสริฟน้ำให้น้องๆ พี่ๆ คนพิการ ปิดจำนวนไปกว่า 150 ชาม ภรรยาจะทำเลี้ยงเป็นระยะๆ เท่าที่ผมสังเกต เป็นกำลังใจให้กับภรรยาเสมอ เพราะเธออยากที่จะทำครับ ยิ่งเป็นคนพิการที่เราสองคนดูแลในโครงการ "Workable คนพิการทำงานได้" ของธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เธอยิ่งเต็มใจ และเต็มที่ ครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง