23 มกราคม 2561 @ คนพิการกระดูกคอหัก ร่วมโครงการส่เงสริมอาชีพคนพิการ "Workable คนพิการทำงานได้ "

สวัสดีครับทุกท่าน อีก 1 ราย คนพิการรุนแรงทุพพลภาพที่กระดูกคอหักเหมือนกับผม แต่มีความพิการมากกว่า คือ คุณธำรงค์ นนทารักษ์ อาศัยอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชีวิตประจำวันคือ ต้องช่วยภรรยาใช้รถไฟฟ้าลากรถก๋วยเตี๋ยวไปเปิดร้านใกล้บริเวณบ้านพัก หลังจากได้ติดต่อให้มาเข้าร่วมโครงการ Workable คนพิการทำงานได้ เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ด้วยการวาดภาพอยู่ที่บ้าน คุณธำรงค์ ก็ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขณะนี้คุณธำรงค์ ก็ได้วาดภาพ 4 ภาพแรกของการส่งมอบงานในเดือนมกราคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณธำรงค์ กับร้านก๋วยเตี๋ยวที่ประจวบคีรีขันธ์

คุณธำรงค์ กำลังวาดภาพมะพร้าว ด้วยปาก อยู่ครับ

ส่วนตัวผมจะชื่นชมและศรัทธาคนพิการที่ใช้ความสามารถในการทำงาน ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะคุณธำรงค์ที่มีความพิการค่อนข้างมาก การใช้ปากวาดภาพนั้น ต้องใช้ความอดทนพยายาม มากมายกว่าอีกหลายๆ คน เป็นกำลังใจให้คุณธำรงค์ และคนพิการทุกท่านที่ตั้งใจ ไม่ขายสิทธิ์ครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง