29 มีนาคม 2560 @ ประชุมการเตรียมงานส่วนการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ Project Identity ของโครงการ Workable

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ร่วมประชุมกับทางวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรุปความต้องการในการออกแบบ Project Identity เพื่อใช้กับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 ตามหลักทางการออกแบบ เช่น การออกแบบโลโก้ แล้วนำไปประกอบ การออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (Backdrop, Roll up,Flag japan) การออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ นามบัตร เสื้อผ้า เอกสาร และอื่นๆ สร้างการจดจำ สร้างการรับรู้ ถึงความเป็นโครงการนำร่องต้นแบบที่จะนำพาคนพิการให้เป็นอีกทางออกหนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพคนพิการในประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบใงห้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไปส่วนตัวทำโครงการด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ได้แต่มีความคิด และออกแบบ แค่เพียงชื่อกับโลโก้ แต่ยังไม่เคยทำ Identity แบบเต็มรูปแบบ จึงทำให้ มีความเข้าใจ ว่าสำหรับ "โครงการ Workable พิการแต่ทำงานได้" ในปี 2560 นี้ มีความน่าสนใจ ทั้งในส่วนการบริหารจัดการ และนวัตกรรมทางกระบวนการใหม่ๆ ภายใต้กรอบกฎหมาย ที่จะทำให้คนพิการสามารถที่จะก้าวข้ามจากการใช้สิทธิ์คนพิการ ไปสู่ความยั่งยืนทางการมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้อย่างมีระบบ สามารถช่วยคนพิการด้านการมีอาชีพ มีรายได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถกระจายสิทธิ์ได้ทั่วถึงทุกๆ ปี อีกด้วยครับบทความที่เกี่ยวข้อง