17 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดตาก

สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-ธ.ค. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้จริงในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ อบจ.ตาก จังหวัดตาก ประกอบด้วยกิจกรรม
1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อพัฒนาคนพิการให้พร้อมในการเข้าทำงาน และการประกอบอาชีพอิสระ อย่างแท้จริง ไม่อบรมไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย ผู้นำคนพิการต้องทำอย่างไร จึงจะหลุดพ้นจากการบริหารแบบเดิมๆ ที่ต้องผ่านระบบหัวคิว ทำให้สุดท้ายจำใจไปเบียดเบียนคนพิการในพื้นที่ตัวเอง สร้างเวรกรรมไม่จบสิ้น การบริหารจัดการที่ดีควรทำอย่างไร
3) การบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพของคนพิการรุนแรงทุพพลภาพ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในพื้นฐานการดูแลสุขภาพเป็นสำคัญก่อน จากนั้นจะทำมาหากิน หรือใช้ชีวิตอย่างไรก็จะมีคุณภาพที่ดี มีเวลาในการทำงานมากขึ้น ไม่ต้องยุ่งกับอาการเจ็บป่วย


มีคนพิการ ผู้นำชุมชน อสม. ผู้นำคนพิการ
เข้าร่วมประมาณ 130 คน

ลงทะเบียน

ในช่วงรอกล่าวเปิดงาน ผมได้มีโอกาสเล่าประวัติส่วนตัว และกิจกรรมด้านคนพิการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังครับ รู้สึกถึงความสนใจของทุกท่าน และต้องขอบพระคุณผู้จัดที่เปิดโอกาสให้ได้เล่าให้ทุกคนฟังครับ


ขอบพระคุณคุณดวงตา (ซ้าย) ที่คอยประสานงานตลอดครับ


ผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานมีดังนี้ (จากซ้ายไปขวา)
  1. นายสุภณ ศรียง (ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ตาก)
  2. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์ (ปลัด อบจ.ตาก)
  3. นางแสงทอง อรุณ (ผู้ทรงคุณวุฒิของ อบจ.ตาก)
  4. นายชัชวาลย์ แสงจ๊า (รองนายก อบจ.ตาก) // ประธาน กล่าวเปิดงาน
  5. นายทวีพร เปาพิมพ์พา (หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ อบจ.ตาก) / กำลังกล่าวเรียนเชิญประธานพิธีกร ได้ประกาศให้ทุกท่านในห้องร่วมกันไว้อาลัยและส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยการสงบนิ่ง และตั้งจิตร่วมกัน
คุณสุภณ เรียนเชิญคุณชัชวาลย์ กล่าวเปิดงาน
นายชัชวาลย์ แสงจ๊า (รองนายก อบจ.ตาก) กล่าวเปิดงาน

บรยายความรู้ทั่วไปและสิทธิ์คนพิการกำลังมีการซักถามเรื่องสิทธิ์คนพิการ

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนพักทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ายเริ่มบรรยายเรื่องกฎหมายการจ้างงาน และอาชีพอิสระตามมาตรา 35
อาจารย์กรณ์ กำลังอธิบายถึงโครงการ "ฟาร์มพรรณไม้น้ำ" ส่งออกต่างประเทศ

ในห้องสงสัย สนใจเพิ่มเติม มีคำถามตลอดงาน

การบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการรุนแรงภรรยาของผมกำลังช่วยสาธิตจบการบรรยาย แต่คำถามยังไม่จบ
คุณทวีพร กำลังเตรียมตัวกล่าวปิดงาน
ทุกคนรับอาหารว่าง และเตรียมตัวกลับบ้าน

แต่สำหรับผมยังไม่กลับ มาไกลครับ ขออยู่นานหน่อยครับ
ยังอยู่พูดคุยกับคุณทวีพร ถึงงานต่างๆ


มีผู้ปกครองมาสอบถามถึงรายละเอียดโครงการต่อ
ผมขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงทำให้เราสามารถออกสัญจร เพื่อค้นหาและให้โอกาสคนพิการได้ร่วมโครงการ ได้ และขอขอบพระคุณคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานสัญจร รวมทั้งมีการซักถามอย่างเต็มที่

ขอบพระคุณ ท่านนายก อบจ.ตาก ที่ให้โอกาสเราได้ใช้สถานที่ ได้บรรยาย ได้ประชาสัมพันธ์ ทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการรู้สิทธิ์ของตัวเองมากขึ้น และขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานดังนี้ 

  1. นายชัชวาลย์ แสงจ๊า (รองนายก อบจ.ตาก) 
  2. นางแสงทอง อรุณ (ผู้ทรงคุณวุฒิของ อบจ.ตาก)
  3. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์ (ปลัด อบจ.ตาก)
  4. นายสุภณ ศรียง (ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ตาก)
  5. นายทวีพร เปาพิมพ์พา (หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ อบจ.ตาก)


"บริษัท พีดับบลิวดีฯ และสถานประกอบการที่มีความตั้งใจจริง ผู้นำคนพิการที่มีอุดมการณ์ที่ดี เป็นเพียงผู้ให้โอกาส และเป็นผู้เชื่อมโยง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เท่านั้น ที่จะต้องใช้ความพยายามไขว่คว้าเอง และตัดสินใจในชะตาชีวิตของตัวเอง ลองเส้นทางเดินใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครับ"

สำหรับการบรรยายสัญจรครั้งที่ 8-9 (อาจมีเพิ่มเติม กำลังอยู่ในระหว่างประสานงาน) ทั่วประเทศนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/p/blog-page_4.html

บทความกิจกรรมสัญจรครั้งที่ 7 จังหวัดตาก
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-10.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 ตอนที่ 1/3
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-08.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 ตอนที่ 2/3
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-35.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 ตอนที่ 3/3
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-38.htmlเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดตาก


บทความที่เกี่ยวข้อง