10 มิถุนายน 2560 @ กำลังเตรียมงาน จัดทำเสื้อแจ็คเก็ตโครงการ "Workable คนพิการ ทำงานได้" ให้กับคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินการโครงการ Workable ไปสักระยะ คนพิการที่เข้าร่วมโครงการมาารายงานตัวครบแล้ว บวกกับสามารถประสานงานเรื่องลักษณะเนื้อผ้า และหาผู้จัดทำเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของทางบริษัทฯ เรียบร้อย ก็สั่งทำเสื้อแจ็คเก็ตที่ต้องปักโลโก้ ของสถานประกอบการที่นับสนุนโครงการให้ถูกต้อง ให้ครบตามจำนวนของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

ขนาดโลโก้ของ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด

ขนาดของ Tag Line ของโครงการ Workable คือ
"คนพิการ ทำงานได้"

ขนาดของโลโก้ "Workable คนพิการ ทำงานได้"

ขนาดของโลโก้ สถาประกอบการ "ธนาคารออมสิน"

ขนาดของโลโก้ สถาประกอบการ 
"บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด"

ขนาดของโลโก้ สถาประกอบการ 
"บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด"

รูปแบบเสื้อแจ็คเก็ตด้านหน้า ของเจ้าหน้าที่
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด

รูปแบบเสื้อแจ็คเก็ตด้านหลัง ของเจ้าหน้าที่
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด

รูปแบบเสื้อแจ็คเก็ตด้านหน้าของคนพิการ ที่สถานประกอบการ
ธนาคารออมสิน เป็นผู้สนับสนุน

รูปแบบเสื้อแจ็คเก็ตด้านหน้าของคนพิการ ที่สถานประกอบการ
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้สนับสนุน

รูปแบบเสื้อแจ็คเก็ตด้านหน้าของคนพิการ ที่สถานประกอบการ
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุน

รูปแบบเสื้อแจ็คเก็ตด้านหน้าของคนพิการ ที่ร่วมโครงการ

เมื่อทางบริษัทฯ ส่งมอบให้กับคนพิการเรียบร้อยแล้ว จะนำภาพการใส่เสื้อ และบรรยากาศการเรียนการสอนที่ทุกคนใส่เสื้อฟอร์มของโครงการมาให้ชม แบ่งปัน ร่วมกันครับบทความที่เกี่ยวข้อง