4 มกราคม 2559 @ เยี่ยมชมสถานที่สำหรับฝึกอบรมฝึกงานหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ ณ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการใช้มาตรา 35 หัวข้อการฝึกงานนั้น ก่อนที่คนพิการจะฝึกงาน มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเสียก่อน ดังนั้นเมื่อทางบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) มีความประสงค์จะฝึกอบรมฝึกงานคนพิการหลักสูตร "ช่างเครื่องปรับอากาศ" ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWDOM) จึงเสนอทาง บริษัท SCI ถึงการขอควาามร่วมมือเห็นชอบฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความพร้อมทั้งห้องอบรมทฤษฎีและห้องฝึกปฏิบัติการ อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสำนักงานของบริษัท PWDOM สามารถเินทางไปถึงภายใน 10 นาที จึงสะดวกในการบริหารจัดการ เพราะโครงการอบรมฝึกงานหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ ถือว่า เป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่ง ที่จะพิสูจน์ให้หลายฝ่ายเห็นถึงกระบวนการทางออกในการสร้างอาชีพให้คนพิการ ครับบริเวณด้านหน้าทางเข้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็น "สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี" แล้วอาคารด้านหน้า เป็นอาคารอำนวยการ บริหารงานของสำนักฯ


ทางขวามือจากทางเข้าด้านหน้าเป็นอาคารฝึกอบรมและ
เป็นศูนย์การประเมินความรู้ความสามารถกลางห้องประชุมและปฐมนิเทศ


ห้องอบรมภาคทฤษฎี
พื้นที่อบรมภาคปฏิบัติ
อีกทั้งการมาเยี่ยมชมสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี และบันทึกภาพเพื่อนำไปทำรายงานสถานที่ฝึกอบรม ส่งให้บริษัท SCI เพื่อจะนำไปประกอบการยื่นเรื่องขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ กับจัดหางานจังหวัดชลบุรี ต่อไป

ผมต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) ที่สนับสนุนโครงการดีๆ สำหรับคนพิการ และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับอาชีพคนพิการ ร่วมกันครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง