10 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 6 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดสุรินทร์

สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-พ.ย. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้จริงในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรม
1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อพัฒนาคนพิการให้พร้อมในการเข้าทำงาน และการประกอบอาชีพอิสระ อย่างแท้จริง ไม่อบรมไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย ผู้นำคนพิการต้องทำอย่างไร จึงจะหลุดพ้นจากการบริหารแบบเดิมๆ ที่ต้องผ่านระบบหัวคิว ทำให้สุดท้ายจำใจไปเบียดเบียนคนพิการในพื้นที่ตัวเอง สร้างเวรกรรมไม่จบสิ้น การบริหารจัดการที่ดีควรทำอย่างไร
3) ประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนานักวิสาหกิจเพื่อสังคม" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะนำพาให้ผู้นำคนพิการระดับพื้นที่มีทักษะในการทำธุรกิจ อย่างมีหลักการ สร้างอาชีพอิสระให้ตนเอง และคนพิการในระดับพื้นที่ มีรายได้ มีโอกาสที่ดี 
ผมขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงทำให้เราสามารถออกสัญจร เพื่อค้นหาและให้โอกาสคนพิการได้ร่วมโครงการ ได้ และขอขอบพระคุณคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานสัญจร รวมทั้งมีการซักถามอย่างเต็มที่

ขอบพระคุณ อาจารย์เฉลิมชัย ทองสุข (มูลนิธิขวัญชุมชน) และท่านนายก อบต.สวาย จ.สุรินทร์ ที่ให้โอกาสเราได้ใช้สถานที่ ได้บรรยาย ได้ประชาสัมพันธ์ ทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการรู้สิทธิ์ของตัวเองมากขึ้น

"ผม บริษัท พีดับบลิวดีฯ เรา สถานประกอบการที่มีความตั้งใจจริง ผู้นำคนพิการที่มีอุดมการณ์ที่ดี เป็นเพียงผู้ให้โอกาส และเป็นผู้เชื่อมโยง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เท่านั้น ที่จะต้องใช้ความพยายามไขว่คว้าเอง และตัดสินใจในชะตาชีวิตของตัวเอง ลองเส้นทางเดินใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครับ"

สำหรับการบรรยายสัญจรครั้งที่ 7-8 (อาจมีเพิ่มเติม กำลังอยู่ในระหว่างประสานงาน) ทั่วประเทศนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/p/blog-page_4.html

บทความกิจกรรมสัญจรครั้งที่ 6 จังหวัดสุรินทร์
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-05.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 6
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-04.html
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดสุรินทร์


บทความที่เกี่ยวข้อง