10 พฤศจิกายน 2559 @ ชมภาพการบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 6 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดสุรินทร์

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับที่จังหวัดสุรินทร์ มีภาพบรรยากาศเยอะมากนะครับ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระตลอดทั้งวันครับ ในอนาคตจะมีการนำไปสรุปเป็นต้นแบบของการบรรยายด้านสิทธิ์คนพิการต่อไปครับท่านนายก อบต.สวาย จ.สุรินทร์ (นายใจ โตเสริมกิจ) กล่าวเปิดงาน


ช่วงเช้าผมบรรยายเรื่องสิทธิ์คนพิการ

สำหรับช่วงเช้าหลังเบรคการบรรยายสิทธิ์คนพิการแล้ว ในช่วงที่ 2 ต่อด้วยการบรรยายของเจ้าหน้าที่จากจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และนิติกรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ถึงภารกิจของหน่วยงาน

สำหรับช่วงบ่าย ผมได้บรรยายถึงทางเลือกตามมาตรา 35 ที่จะสามารถปลดแอกให้คนพิการในประเทศไทย สามารถที่จะประกอบอาชีพได้จริง และไม่ต้องกลับมาใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ต่อไป เนื่องจากสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เพื่อให้สิทธิ์ด้านอาชีพนี้ไปส่งเสริมกับคนพิการอื่นต่อไปผมขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงทำให้เราสามารถออกสัญจร เพื่อค้นหาและให้โอกาสคนพิการได้ร่วมโครงการ ได้ และขอขอบพระคุณคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานสัญจร รวมทั้งมีการซักถามอย่างเต็มที่

ขอบพระคุณ อาจารย์เฉลิมชัย ทองสุข (มูลนิธิขวัญชุมชน) และท่านนายก อบต.สวาย จ.สุรินทร์ ที่ให้โอกาสเราได้ใช้สถานที่ ได้บรรยาย ได้ประชาสัมพันธ์ ทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการรู้สิทธิ์ของตัวเองมากขึ้น

"ผม บริษัท พีดับบลิวดีฯ เรา สถานประกอบการที่มีความตั้งใจจริง ผู้นำคนพิการที่มีอุดมการณ์ที่ดี เป็นเพียงผู้ให้โอกาส และเป็นผู้เชื่อมโยง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เท่านั้น ที่จะต้องใช้ความพยายามไขว่คว้าเอง และตัดสินใจในชะตาชีวิตของตัวเอง ลองเส้นทางเดินใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครับ"

สำหรับการบรรยายสัญจรครั้งที่ 7-8 (อาจมีเพิ่มเติม กำลังอยู่ในระหว่างประสานงาน) ทั่วประเทศนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/p/blog-page_4.html

บทความกิจกรรมสัญจรครั้งที่ 6 จังหวัดสุรินทร์
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-05.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 6
http://workable2016-2020.blogspot.com/2016/12/workable-2016-2020-04.html
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดสุรินทร์


บทความที่เกี่ยวข้อง