25 มิถุนายน 2560 @ กิจกรรมขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับคนพิการทางการมองเห็น เพื่อฝึกการใช้งานในโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนสิงหาคม 2560 ระหว่างการฝึกอบรมฝึกงานจะมีการเรียนการสอนจะมีวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีการแบ่งกลุ่มคนพิการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพิการทางด้านร่างกาย 2 กลุ่ม กลุ่มทางการได้ยิน และกลุ่มทางการมองเห็น เฉพาะกลุ่มทางการมองเห็นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เตรียมไว้เพียงพอแล้ว เนื่องจากต้องใช้โปรแกรมอ่านเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังต้องมีการแบ่งกลุ่มทางการมองเห็นเป็นอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์มาก่อน กับกลุ่มที่ใช้งานเป็นอยู่แล้ว

สำหรับทางบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการจัดการองค์ความรู้ให้กับคนพิการที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฝึกงานให้มากที่สุด สำหรับทุกประเภทความพิการ จึงรับบริจาคคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยจับคอมพิวเตอร์มาก่อนเลย โดยขอรับบริจาคโน๊ตบุ๊คมือสองที่เสียแล้ว มาให้คนพิการฝึกหัดให้คุ้นชินกับตำแหน่งแป้นต่างๆ ก่อน จึงจะขยับไปใช้เครื่องที่สามารถใช้งานได้ต่อไป พบว่าลังการประกาศออกไไป มีผู้ประสงค์บริจาคครบตามจำนวนที่ประกาศ ภายใน 1 วัน
ผมและในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน จึงนำภาพบรรยากาศการใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของทุกท่านมาแบ่งปัน บนเว็บไซต์โครงการครับ ซึ่งจะเห็นว่า คนพิการทางสายตาแต่ละคนจะมีความตั้งใจมาก 

สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ได้ทุกวัน ภายใน 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ไม่มีการเรียนการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเสาร์-อาทิตย์) ติดต่อ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866


บทความที่เกี่ยวข้อง