15 ธันวาคม 2559 @ จัดเตรียมเอกสารสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการพร้อมส่งมอบให้สถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รวบรวมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์คนพิการรอบก่อนรอบสุดท้าย (อาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.59) เพื่อเตรียมเอกสารสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 23 คน สำหรับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และตรวจสอบเอกสารส่วนใหญ่สำหรับธนาคารออมสิน เพื่อพร้อมส่งมอบในวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.59 ซึ่งในครั้งนี้สำหรับการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการในปี 2560 นั้น มีพัฒนาการขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีรูปแบบของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์จาก 4 ทาง คือ

  1. การลงพื้นที่ผ่านกิจกรรมสัญจร บรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ทำให้คนพิการสนใจทั้งติดต่อเข้ามาเอง หรือผ่านผู้นำคนพิการระดับพื้นที่
  2. ผู้นำคนพิการระดับพื้นที่มีความเข้าใจในสิทธิ์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อย่างงดี ทำให้เกิดการออกตระเวณพูดคุยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ ใครสนใจร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้าง จากนั้นก็ส่งรายชื่อและเอกสารสิทธิ์คนพิการเข้ามา
  3. คนพิการมีความสนใจร่วมโครงการผ่านสื่อออนไลน์ ติดต่อเข้ามาและส่งเอกสารสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทางไปรษณีย์ EMS 
  4. คนพิการได้รับคำแนะนำต่อกันมา และติดต่อเข้ามา ทำให้มีการได้เอกสารสิทธิ์คนพิการจาก 2 ทาง คือ มาส่งเองที่สำนักงาน และส่งทางไปรษณีย์ EMS 



กำลังจัดเรียงเอกสารสิทธิ์คนพิการ


เอกสารสิทธิ์คนพิการที่มีการส่งมาทางไปรษณีย์ EMS จากทั่วประเทศ


คุณเจี๊ยบ ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล กำลังเตรียมเอกสารสิทธิ์คนพิการ





เอกสารสิทธิ์คนพิการ ทางบริษัทพีดับบลิวดีฯ จะตีตรายางข้อความ "สำเนาเพื่อร่วมฝึกงานตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550" เพื่อแสดงความตั้งใจจริงของเราว่า จะไม่นำเอกสารสิทธิ์ไปใช้ในเรื่องอื่น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้บุคคใดสามารถลักไปกระทำการใช้ประโยชน์อันมิชอบอื่นใดได้




เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 ธันวาคม 2559 น้องๆ คนพิการ ยังคงมายื่นเอกสารขอเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานของบริษัท อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งน้องๆ กลุ่มนี้เป็นคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ที่มาจากหลายจังหวัด กทม. กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  เป็นต้น




สำหรับวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 นี้ ก็จะรอรับเอกสารสิทธิ์คนพิการรอบสุดท้ายจากอีก 2-3 พื้นที่ ที่ได้นัดหมายไว้แล้ว เป็นอันเรียบร้อย สามารถปิดงานเอกสารสิทธิ์คนพิการอย่างสมบูรณ์ เหลือเพียงพอเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนเริ่มโครงการว่าคนพิการท่านไหน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ยังจะร่วมโครงการกับ Workable ระหว่าง 1 พ.ค.-31 ต.ค.60 หรือไม่ ควบคู่กับรับสมัครกลุ่มสำรองเพิ่มเติมควบคู่กัน เนื่องจากระหว่างนั้นจะมีคนพิการจำนวนมากที่ลาออกจากสถานประกอบการด้วยเหตุผลต่างๆ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะรับคนพิการเพิ่มเติม ครับ

พบกันอีกครั้งกับคนพิการรุ่น 5 ที่ผมและทีมงานได้ร่วมกันบุกเบิก บริหารจัดการ ฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการโครงการใหม่ร่วมกับคณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี จากสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน คือ ธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด


บทความที่เกี่ยวข้อง