5 ธันวาคม 2559 @ รับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ภายใต้โครงการ "Workable 2016-2020 พิการแต่ทำงานได้"

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นวันมงคลที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ประกาศเพื่อรับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ประจำปี 2560 ที่สำนักงาน (หมู่บ้านเปี่ยมสุข) จากการสนับสนุนของธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการหลัก "Workable 2016-2020 พิการแต่ทำงานได้" โดยเรารอรับสมัครตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเดิมอยากรอรับสมัครจนถึงแค่ 17.00 น. แต่กลุ่มสุดท้ายที่มาถึงสำนักงานประมาณเกือบ 2 ทุ่ม

มีคนพิการมาจากหลายจังหวัด คือ มาจาก จ.ชลบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม จ.ราชบุรี และมีมาจากกรุงเทพฯ ด้วยครับ ส่วนที่อยู่ไกลมากๆ แถวอีสานกับภาคใต้ ผมใช้วิธีพูดคุยทางโทรศัพท์แทน+ใช้วิธีส่งไปรษณีย์ EMS รวมถึงได้ผู้นำคนพิการระดับพื้นที่เป็นแกนประสานงานรับสมัครคนพิการ หลังจากที่ไปบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" แล้วได้รับความสนใจจากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


หลังจากวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นี้ไป ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จะมีขั้นตอนสุดท้ายในปี 2559 นี้ คือ การส่งมอบเอกสารสิทธิ์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้กับทั้ง 3 องค์กร ธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ การยื่นเอกสารสำคัญๆ ของโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35

สำหรับช่วงต้นปี 2560 ทุกท่านจะได้ติดตามความคืบหน้าของการขับเคลื่อนเพื่อเป็นตัวอย่างของการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม จากภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กร ซึ่งส่วนตัวผมมีความมั่นใจว่า จะเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะนำพาคนพิการหลุดพ้นจากวงจรการถูกละเมิดสิทธิ์ อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง ต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง