กิจกรรม "เข็นครกขึ้นภูเขา"


บทความรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2563

กิจกรรมรับบริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการฝึกอบรมสำหรับคนพิการทางการมองเห็น @ มิถุนายน-กรกฎาคม 2560สวัสดีครับทุกท่าน ภายในโครงการ "Workable คนพิการทำงานได้" ที่มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ภารกิจหลักนั้นมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยความเชื่อที่ว่า หากคนพิการมีอาชีพมีรายได้ จะเกิดพลวัตรเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในประเด็นของคนพิการต่อสังคมได้ให้มีทุกคนในสังคมมีเจตคติที่ดีขึ้นต่อคนพิการ ดังนั้นตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้ หากผมมีกิจกรรมดีๆ จะขอนำมานำเสนอให้เพื่อนๆ ได้อ่านได้แบ่งปัน ร่วมกันครับ จึงขอประเดิมด้วยการนำกิจกรรมรับบริจาค .....อ่านต่อ